Contact

Nieuw logo Op Fietse naar school                      Winnaar fietsschool editie 2015-2016

Wie wordt de Drentse fietsschool van het jaar?

We dagen alle leerlingen in Drenthe uit om op de fiets naar school te gaan en er zo voor te zorgen dat hun school een jaar lang dé fietsschool van Drenthe wordt! Alle scholen in Drenthe, zowel in het (speciaal) basis onderwijs als het voorgezet onderwijs, kunnen meedingen naar de titel ‘Fietsschool van Drenthe’.

Drenthe is dé fietsprovincie van Nederland, de fiets is ons favoriete vervoersmiddel. Met deze wedstrijd willen we scholieren stimuleren om zoveel mogelijk op de fiets naar school te gaan. Gezondheid en milieu zijn belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De fiets is het antwoord!

Hoe doe je mee?

Scholen kunnen zich aanmelden via de JOGG regisseur of door een mail te sturen naar Mieke Zijl (mzijl@sportdrenthe.nl). De school ontvangt een inlogcode voor deze website. Met deze inlogcode kan de school bewijslast, waarmee aangetoond wordt dat de school initiatieven ontplooit om haar leerlingen stimuleert om te gaan fietsen, worden geplaatst. Deze bewijslast kan elk moment van het jaar worden geupload, maar doe dit uiterlijk 31 mei 2018.

Een jury buigt zich over de aangeleverde bewijslast, om uit alle inzendingen drie finalisten te kiezen die kans maken op de titel ‘Fietsschool van Drenthe’. Tijdens een feestelijke slotbijeenkomst wordt bekendgemaakt welke school deze titel een jaar lang mag dragen. De winnaar ontvangt daarnaast de gouden fiets en een wielerexperience voor een gehele klas op het Wielercentrum in Assen.

Hoe kun je winnen?

Simpel gezegd door de leerlingen zo veel en zo goed mogelijk te stimuleren om op de fiets naar school te gaan en dit in kaart te brengen. Dit kunnen bijvoorbeeld documenten waaruit blijkt dat er een beleid rondom fiets is, zijn. Maar ook activiteiten die fietsen naar school stimuleren, een veilige inrichting van de omgeving van de school of voorlichting.

Om het makkelijker te maken hebben we een aantal categorieën opgesteld waarop je als school punten kunt scoren:

Fiets & Sport - Bijvoorbeeld een Dikke Banden Race, clinics en evenementen.

Fiets & Vervoer - Denk hierbij aan het ontmoedigen van autogebruik om kinderen naar school te brengen of de fiets als vervoersmiddel gebruiken bij schoolreisjes.

Fiets & Verkeer - Deelname aan activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, het Landelijk Verkeersexamen, fietscontroles of bijvoorbeeld de inzet van verkeersouders.

Fiets & Fun - Activiteiten die het plezier in fietsen uitstralen, want fietsen is leuk om te doen. Bijvoorbeeld ‘pimp your bike’ activiteiten of een mooi ingerichte fietsenstalling.

Fiets & Media - Fietsactiviteiten zichtbaar maken op verschillende media. Van kranten tot, Twitter, Facebook, Snapchat en Instagram.

Fiets & Bewustzijn - Activiteiten die het bewustzijn van de voordelen (gezondheid, duurzaamheid, zelfstandigheid) van fietsen vergroten. Maar ook activiteiten die gericht zijn op veiligheid kunnen worden meegenomen.

Maak een zo’n groot mogelijk portfolio! Hoe meer, hoe beter en hoe meer kans je als school maakt op de titel ‘Fietsschool van Drenthe’.

Ondersteuning

De JOGG regisseur in uw gemeente kan u informeren en ondersteunen in de mogelijkheden die het provinciale Op Fietse programma u biedt. Weet u niet wie de JOGG regisseur is in uw gemeente? Neem dan contact via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens 'Op Fietse naar school'

SportDrenthe

Mieke Zijl

mzijl@sportdrenthe.nl

0528-233775