Contact

Nieuw logo Op Fietse naar werk

Op Fietse naar werk
Op Fietse naar werk is onderdeel van het 'Spin-off programma Op Fietse' en lijkt veel op het programma Op Fietse naar school. Op Fietse naar werk richt zich op alle bedrijven in Drenthe en het programma moet de fiets als vervoermiddel naar het werk stimuleren. Het bedrijf dat het meest fietsminded is, krijgt de titel 'fietsbedrijf van Drenthe'.