Contact

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk: beleving en innovatie

LampFiets

Wij dagen je uit om aan de slag te gaan voor een optimaal aantrekkelijke, dynamische en gastvrije fietsprovincie. Dit doe je door het vergroten en versterken van de fietsbeleving en fietsinnovaties. De provincie nodigt je van harte uit om met ideeën of concrete plannen te komen.


Hoe doe je mee?Wie durft

De provincie Drenthe verstrekt subsidie voor maatregelen of producten in de provincie Drenthe, die bijdrage leveren aan de kwaliteit van het fietsnetwerk en de fietsbeleving. Ook voor fietsinnovaties of fiets-gerelateerde innovaties kan de subsidie verstrekt worden. Creatieve en vernieuwende experimenten door of met ondernemers horen hier nadrukkelijk bij evenals product-markt combinaties.

Werk je mee

 

Subsidie wordt ook verstrekt voor projecten, die bijdrage leveren aan de kwaliteit van het Drents fietspadennetwerk (utilitair, recreatief en sportief), gericht op het vergroten van de ‘vijfsterrenfietsprovincie’.


Wat moet je doen?

Deel je ideeën en plannen met ons, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden. Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden. Voor meer informatie over de regeling en de subsidieaanvraag, neem contact op met Ina Roelfs via i.roelfs@drenthe.nl

 

Voorbeelden gerealiseerd met de Kwaliteitsimpuls:

  • MTB routes Drentse AA Zuid, Gieten-Gasselte, Kop van Drenthe, Jeugdpark Ter Horsterzand, Paarden + MTB wasplaats Holtingherveld.
  • Plan MTB Visie: Drenthe de 5 sterren MTB provincie.
  • Verbreding en verbetering 4-tal Fietspaden in de gemeente Hoogeveen
  • Gemeente Borger-Odoorn: nieuw fietspad Hunzebergen-van Rooijenpad in Valthe en verbetering  van het fietspad Zuiderdiep - Valthermond
  • Gemeente Westerveld: verbreding en verbetering fietspad Groningerweg - Diever
  • Fietsroute Weldadig Rondje in Frederiksoord en omgeving
  • Ontwerp verbetering Fietsknooppuntennetwerk Recreatieschap Drenthe
  • Inventarisatie kwaliteit fietspadennetwerk en wegwijs paddenstoelen door Recreatieschap Drenthe
  • NTFU fietsroutes voor wielrenners

Daarnaast zijn er veel plannen in ontwikkeling, bijvoorbeeld themaroutes, arrangementen en fietspaden. Vooral voor projecten gericht op service, gastvrijheid, voorzieningen, innovatie dagen we u uit!

 

--> Vraag hier de subsidie aan