Contact

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls fietsbeleving en innovatie

LampFiets

Wij dagen je uit om aan de slag te gaan voor een optimaal aantrekkelijke, dynamische en gastvrije fietsprovincie. Dit doe je door het vergroten en versterken van de fietsbeleving en fietsinnovaties. De provincie nodigt je van harte uit om met ideeën of concrete plannen te komen.


Hoe doe je mee?Wie durft

De provincie Drenthe verstrekt subsidie voor maatregelen of producten in de provincie Drenthe, die bijdrage leveren aan de kwaliteit van het fietsnetwerk en de fietsbeleving. Ook voor fietsinnovaties of fiets-gerelateerde innovaties kan de subsidie verstrekt worden. Creatieve en vernieuwende experimenten door of met ondernemers horen hier nadrukkelijk bij evenals product-markt combinaties.

Werk je mee

 

Subsidie wordt ook verstrekt voor projecten, die bijdrage leveren aan de kwaliteit van het Drents fietspadennetwerk (utilitair, recreatief en sportief), gericht op het vergroten van de ‘vijfsterrenfietsprovincie’.


Wat moet je doen?

Deel je ideeën en plannen met ons, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden. Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden. Meer informatie over de regeling staat op het subsidieloket van de provincie Drenthe bij Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk: beleving en innovatie en bij Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk, infrastructuur. Heb je vragen? Neem gerust even contact met ons op!